Πρώτη εικόνα υπηρεσίας HRM Systems

HRM Systems

Τα συστήματα HRM είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τις εταιρείες που θέλουν να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού τους. Μέσω των συστημάτων HRM, οι εταιρείες μπορούν να αυτοματοποιήσουν εργασίες, να βελτιώσουν τη ροή εργασίας και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα. Επίσης,  ένα ακόμα σημαντικό εργαλείο για τις εταιρείες που θέλουν να βελτιώσουν την εργασιακή εμπειρία των εργαζομένων τους είναι οι έρευνες HRM. Μέσω των ερευνών, οι εταιρείες μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με την ικανοποίηση των εργαζομένων, το εργασιακό περιβάλλον και τις ανάγκες των εργαζομένων.

Δεύτερη εικόνα υπηρεσίας HRM Systems

Στο Be Yourself προσφέρουμε  μια σειρά υπηρεσιών για συστήματα και έρευνες HRM, συμπεριλαμβανομένων:

-Συμβουλευτική για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων και ερευνών : Συνεργαζόμαστε με τις εταιρείες για να σχεδιάσουμε και να αναπτύξουμε συστήματα προσλήψεων, αξιολόγησης απόδοσης, αμοιβών και παροχών, καθώς και έρευνες HRM που είναι κατάλληλα για τις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Δουλεύουμε πάνω σε θέματα διαμόρφωσης στρατηγικής, προσέλκυσης στελεχών με ειδικές σύγχρονες δεξιότητες, σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης απόδοσης εργαζομένων. Επιπλέον, παρέχουμε συμβουλευτική στην παραμετροποίηση εξειδικευμένων λογισμικών HRM.

- Εκπαίδευση: Παρέχουμε εκπαίδευση στους εργαζόμενους και σε ειδικές ομάδες κατά την εφαρμογή των συστημάτων.

- Διεξαγωγή ερευνών και ανάλυση δεδομένων: Διεξάγουμε έρευνες βάσει των προδιαγραφών της εταιρείας, αναλύουμε τα δεδομένα και παρέχουμε εποικοδομητικές αναφορές με τα ευρήματα

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βελτιστοποιήσετε τις διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού σας και να βελτιώσετε την εργασιακή εμπειρία των εργαζομένων σας, επικοινωνήστε μαζί μας

Μοιραζόμαστε ό,τι αξίζει, εγγραφείτε στο Newsletter μας