Πρώτη εικόνα υπηρεσίας Κινητοποίηση, Ενδυνάμωση

Κινητοποίηση, Ενδυνάμωση

Η κινητοποίηση και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού είναι δύο βασικές έννοιες που είναι απαραίτητες για την επιτυχία των επιχειρήσεων. Η κινητοποίηση δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον που εμπνέει και ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να αποδίδουν τα μέγιστα. Η ανάπτυξη  βοηθά τους εργαζόμενους να εξελίξουν τις δεξιότητές τους και τις γνώσεις τους, προκειμένου να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να συμβάλλουν στην επιτυχία της εταιρείας.

Δεύτερη εικόνα υπηρεσίας Κινητοποίηση, Ενδυνάμωση

Στο Be Yourself προσφέρουμε μια σειρά υπηρεσιών για την κινητοποίηση και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων:

- Συμβουλευτική για την ανάπτυξη της κουλτούρας και της στρατηγικής κινητοποίησης

- Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως ηγετικές δεξιότητες,  συναισθηματική νοημοσύνη, θέσπιση ρεαλιστικών στόχων καθώς και τεχνικές για τη διαμόρφωση ενός θετικού περιβάλλοντος εργασίας. Ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας η εκπαίδευση μπορεί να περιλαμβάνει team-building δραστηριότητες, ατομικά και ομαδικά προγράμματα coaching, διαδραστικά εργαστήρια, εισηγήσεις κλπ

- Coaching για τη βελτίωση της απόδοσης. Δίνουμε έμφαση στην ανοιχτή επικοινωνία, στο αποδοτικό feedback, στην αναγνώριση της συνεισφοράς, στην επιβράβευση της επίτευξης και φυσικά στη δημιουργία ευκαιριών για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη εντός της εταιρείας.

- Mentoring για την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα.

Μοιραζόμαστε ό,τι αξίζει, εγγραφείτε στο Newsletter μας