Πρώτη εικόνα υπηρεσίας 360 Προσωπικό Πλάνο Ανάπτυξης

3600 Προσωπικό Πλάνο Ανάπτυξης

Η αξιολόγηση 360ο είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους για να επιτύχουν τους στόχους τους. Μέσω της αξιολόγησης από διαφορετικούς ανθρώπους, το 360ο παρέχει ένα Προσωπικό Πλάνο Ανάπτυξης το οποίο αποτυπώνει μια ολοκληρωμένη εικόνα των δυνατοτήτων και των αδυναμιών ενός ατόμου.

Δεύτερη εικόνα υπηρεσίας 360 Προσωπικό Πλάνο Ανάπτυξης

Στο Be Yourself συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένη εταιρεία ψυχομετρικών εργαλείων και βασιζόμενοι σε 360ο μοντέλα συλλογής και αξιολόγησης feedback από τους συναδέλφους, τους προϊσταμένους, υφισταμένους και συνεργάτες σχεδιάζουμε σε συνεργασία με τα στελέχη σας το προσωπικό πλάνο του καθενός. Μέσω προσωπικών συνεδριών coaching, βοηθάμε τα στελέχη να αναγνωρίσουν τα δυνατά τους σημεία και τα στοιχεία που πρέπει να βελτιώσουν και συνδημιουργούμε το προσωπικό τους πλάνο ανάπτυξης. Υποστηρίζουμε την προσπάθεια τους από τη θέσπιση μέχρι την επίτευξη των στόχων τους, παρέχοντας coaching και εκπαίδευση σε όλα τα ενδιάμεσα βήματα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα.

Μοιραζόμαστε ό,τι αξίζει, εγγραφείτε στο Newsletter μας