Πρώτη εικόνα υπηρεσίας Διαχείριση Κρίσεων και Καταστροφών

Διαχείριση Κρίσεων και Καταστροφών

Η διαχείριση κρίσεων και καταστροφών είναι η διαδικασία προετοιμασίας, αντιμετώπισης και ανάκαμψης από μια κρίση ή καταστροφή εταιρική ή γενικευμένη. Είναι μια σημαντική διαδικασία που μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να προστατεύσουν τη ζωή και την περιουσία τους.

Δεύτερη εικόνα υπηρεσίας Διαχείριση Κρίσεων και Καταστροφών

Στο Be Yourself εστιάζουμε πάντα στις ψυχολογικές προεκτάσεις και συνέπειες μιας κρίσης και προσφέρουμε μια σειρά υπηρεσιών για τη διαχείριση κρίσεων και καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων:

- Συμβουλευτική: Οι σύμβουλοι του Be Yourself μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να αξιολογήσουν τους κινδύνους τους και να αναπτύξουν σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων.

- Εκπαίδευση: Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Be Yourself μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν κρίσεις. Οι εκπαιδεύσεις περιλαμβάνουν το θεωρητικό μέρος και τα εργαστήρια. Το πρώτο εστιάζει σε τεχνικές και προσεγγίσεις της εκτίμησης κινδύνου, του βέλτιστου τρόπου επικοινωνίας της, της λήψης αποφάσεων υπό πίεση αλλά και του σχεδιασμού της επόμενης μέρας. Τα εργαστήρια αποτελούνται από προσομοιώσεις πραγματικών καταστάσεων κρίσης ή υποθετικά case studies.

-Υπηρεσίες υποστήριξης: Το Be Yourself μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να αναπτύξουν εργαλεία και διαδικασίες για τη διαχείριση κρίσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε περισσότερα

Μοιραζόμαστε ό,τι αξίζει, εγγραφείτε στο Newsletter μας