Πρώτη εικόνα υπηρεσίας Διαχείριση Αλλαγών

Διαχείριση Αλλαγών

Στο Be Yourself βοηθάμε τους ανθρώπους και τους οργανισμούς  να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις αλλαγές, ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους.

Η υπηρεσία μας περιλαμβάνει συμβουλευτική, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, και απευθύνεται σε άτομα, ομάδες και οργανισμούς.. Στοχεύουμε στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ηγεσίας που απαιτούνται ώστε κάθε σημαντική αλλαγή στο περιβάλλον εργασίας αρχικά να επικοινωνείται με τον κατάλληλο τρόπο και στη συνέχεια, να πραγματοποιείται η βέλτιστη αντιμετώπισή της. Για το σκοπό αυτό, η θεματολογία της εκπαίδευσης περιλαμβάνει το πως κατασκευάζεται και επικοινωνείται το νέο όραμα, πως διαχειρίζεται η αντίσταση στην αλλαγή και πως εξασφαλίζεται κινητοποίηση των εργαζομένων στο νέο σχήμα.

Δεύτερη εικόνα υπηρεσίας Διαχείριση Αλλαγών

Στη διάρκεια της εκπαίδευσης τα στελέχη έχουν την ευκαιρία να επεξεργαστούν πραγματικά ή πιθανά σενάρια αλλαγών ή να εκτεθούν σε πραγματικά case studies επιτυχημένων εταιρικών μετασχηματισμών. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα ομαδικών ή ατομικών συνεδριών coaching και mentoring για συνεχιζόμενη υποστήριξη σε περιόδους σημαντικής εταιρικής αναδιάρθρωσης ή άλλων αλλαγών.

Εάν αντιμετωπίζετε αλλαγές στην επιχείρησή σας, στο Be Yourself μπορούμε να σας βοηθήσουμε να τις διαχειριστείτε αποτελεσματικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε περισσότερα.

Μοιραζόμαστε ό,τι αξίζει, εγγραφείτε στο Newsletter μας