Πρώτη εικόνα υπηρεσίας Θετική Οργανωσιακή Κουλτούρα

Θετική Οργανωσιακή Κουλτούρα

Η θετική οργανωσιακή κουλτούρα είναι μια κουλτούρα που χαρακτηρίζεται από θετικές αξίες και συμπεριφορές, όπως η εμπιστοσύνη, η συνεργασία και η αναγνώριση, στοιχεία απαραίτητα για τη διακράτηση και ικανοποίηση των εργαζομένων και φυσικά για την ευημερία όλων.

Στο Be Yourself προσφέρουμε μια σειρά υπηρεσιών για τη δημιουργία θετικής οργανωσιακής κουλτούρας που εστιάζουν στην καλλιέργεια της συνεργασίας, της ταύτισης των εργαζομένων με το όραμα της εταιρείας και την ανάπτυξη της προσαρμοστικότητας. Τα στελέχη εκπαιδεύονται πως να αποτελούν θετικά πρότυπα συμπεριφοράς, να επικοινωνούν με διαφάνεια, να επιδεικνύουν ενσυναίσθηση και να λαμβάνουν αποφάσεις συλλογικά.

Δεύτερη εικόνα υπηρεσίας Θετική Οργανωσιακή Κουλτούρα

Οι εκπαιδεύσεις είναι διαδραστικές πάνω σε υποθετικά σενάρια που προσομοιάζουν πραγματικές καταστάσεις που βιώνουν τα στελέχη στην καθημερινότητά τους ή ομαδικές συζητήσεις και αναστοχασμός. Στόχος είναι να γίνουν αντιληπτά τα οφέλη που θα προκύψουν από μια τέτοια δομική αλλαγή.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε περισσότερα

Μοιραζόμαστε ό,τι αξίζει, εγγραφείτε στο Newsletter μας