Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Ψυχική Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Μάθετε Περισσότερα

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Ένας ισορροπημένος εργαζόμενος μπορεί να είναι πάντα παραγωγικός. Προάγοντας την ψυχική υγεία και την ευημερία, απομειώνονται το άγχος και η ένταση και ενισχύονται η παραγωγικότητα και η ικανοποίηση μας από την εργασία. Οι εργαζόμενοι που νιώθουν ασφάλεια να λειτουργούν στο ρόλο τους είναι πιο πιθανό να καινοτομούν, να συνεργάζονται, να παίρνουν εξορθολογισμένα ρίσκα και να συνεισφέρουν στην επιτυχία του οργανισμού. Ένα εργασιακό περιβάλλον που υποστηρίζει τη διατήρηση της ψυχικής υγείας, προάγει την αφοσίωση και μειώνει τις πιθανότητες παραίτησης. Τελικά, όταν η ψυχική υγεία και η ασφάλεια είναι προτεραιότητα δεν ωφελούνται μόνο τα άτομα ή τα στελέχη αλλά καλλιεργείται εταιρική κουλτούρα που εγγυάται τη μακροημέρευση και την επιτυχία και του οργανισμού συνολικά.

Εξελισσόμαστε Μαζί

Από το 2010 συνεργαζόμαστε με δεκάδες οργανισμούς και άτομα, κατακτάμε γνώση, συλλέγουμε εμπειρίες που μας κάνουν συνεχώς καλύτερους.

Λογότυπο του συνεργάτη
Λογότυπο του συνεργάτη unnamed-(3).0a07c0ba1e2b97b7537f44dd305660c2.png
Λογότυπο του συνεργάτη unnamed-(2).0a07c0ba1e2b97b7537f44dd305660c2.png
Λογότυπο του συνεργάτη unnamed-(4).0a07c0ba1e2b97b7537f44dd305660c2.png
Λογότυπο του συνεργάτη unnamed-(7).0a07c0ba1e2b97b7537f44dd305660c2.png
Λογότυπο του συνεργάτη unnamed-(8).0a07c0ba1e2b97b7537f44dd305660c2.png
Λογότυπο του συνεργάτη unnamed-(9).0a07c0ba1e2b97b7537f44dd305660c2.png
Λογότυπο του συνεργάτη unnamed.0a07c0ba1e2b97b7537f44dd305660c2.png