Πρώτη εικόνα υπηρεσίας Βία & Παρενόχληση

Βία & Παρενόχληση

Στο Be Yourself παρέχουμε συμβουλευτική, υποστήριξη και καθοδήγηση σε εργαζόμενους, εργοδότες και άλλους εμπλεκόμενους, σε περιπτώσεις βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

Συμβάλουμε στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας ασφάλειας και συμπερίληψης με μηδενική αντοχή σε οποιουδήποτε είδους βία και παρενόχληση.

Εκπαιδεύουμε τα στελέχη όχι μόνο στις νομικές προεκτάσεις της παρενόχλησης αλλά και στις επιπτώσεις που έχει στο θύμα και στη φήμη της εταιρείας γενικότερα. Η εκπαίδευση μπορεί να περιλαμβάνει εισηγήσεις, διαδραστικά εργαστήρια, ανάλυση πραγματικών περιστατικών ή ομαδικές συζητήσεις.

Δίνουμε κατευθύνσεις για την εφαρμογή πολιτικών μηδενικής αντοχής και την υλοποίηση μηχανισμών.

Δεύτερη εικόνα υπηρεσίας Βία & Παρενόχληση

Παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη στους οργανισμούς για την εναρμόνισή τους με το Ν. 4808/21 που αφορά θέματα βίας και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας.

Υποστηρίζουμε τα πρόσωπα αναφοράς ή αναλαμβάνουμε και εμείς ως πρόσωπα αναφοράς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του νόμου.

Κάνουμε εξειδικευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση αναφερόμενων περιστατικών βίας και παρενόχλησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε περισσότερα

Μοιραζόμαστε ό,τι αξίζει, εγγραφείτε στο Newsletter μας