Πρώτη εικόνα υπηρεσίας Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας

Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας

Στο Be Yourself παρέχουμε στους εργαζόμενους τις δεξιότητες και την υποστήριξη που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τις ψυχικές προκλήσεις στην εργασία. Η υπηρεσία περιλαμβάνει συμβουλευτική, εκπαίδευση, coaching και mentoring.

Δεύτερη εικόνα υπηρεσίας Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας

Στόχοι της υπηρεσίας να βοηθήσει τους εργαζόμενους:

-Να αναγνωρίσουν και αντιμετωπίσουν τα συμπτώματα ψυχικών προβλημάτων

-Να αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης του άγχους και της εξουθένωσης

-Να δημιουργήσουν ένα πιο υποστηριτικό εργασιακό περιβάλλον με μηδενική αντοχή σε στερεότυπα, προκαταλήψεις και διακρίσεις σε θέματα και εκδηλώσεις ψυχικής νόσου.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε περισσότερα.

Μοιραζόμαστε ό,τι αξίζει, εγγραφείτε στο Newsletter μας