Πρώτη εικόνα υπηρεσίας Ψυχοκοινωνικοί Κίνδυνοι

Ψυχοκοινωνικοί Κίνδυνοι

Στο Be Yourself προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που βοηθούν τους οργανισμούς να εκτιμήσουν και να διαχειριστούν τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους ώστε να βελτιώσουν την ευημερία των εργαζομένων και του οργανισμού τους.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU OSHA), οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι είναι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων. Μπορούν να προκληθούν από την οργάνωση της εργασίας, το περιεχόμενο της εργασίας, τις σχέσεις εργασίας και το περιβάλλον εργασίας.

Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στον χώρο εργασίας είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που επηρεάζει την υγεία, την ευεξία και την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

- Εκτίμηση, πρόληψη και αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στον οργανισμό σας

- Συμβουλευτική για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης

- Εκπαίδευση για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εργασιακής βίας και παρενόλχησης -Coaching για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης του εργασιακού στρες

- Μentoring για την υποστήριξη των προϊσταμένων στην πρόληψη και αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Σχεδιάζουμε προγράμματα που εκπαιδεύουν τα στελέχη να αναγνωρίζουν τα σημάδια άγχους, burnout, βίας και παρενόχλησης, στους ίδιους ή τις ομάδες τους και να παρεμβαίνουν άμεσα και αποτελεσματικά.

Δεύτερη εικόνα υπηρεσίας Ψυχοκοινωνικοί Κίνδυνοι

Εστιάζουμε στις επικοινωνιακές δεξιότητες, την ενεργητική ακρόαση, τη μη βίαιη επικοινωνία και την ενσυναίσθηση γιατί αποτελούν συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν ένα θετικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Μοιραζόμαστε στρατηγικές διαχείρισης συγκρούσεων και τεχνικές αντιμετώπισης του άγχους.

Τα προγράμματά μας προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις. Περιλαμβάνουν εισηγήσεις, διαδραστικά εργαστήρια, role-playing και προσομοιώσεις πραγματικών καταστάσεων.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που ενδυναμώνει τους εργαζόμενους και διασφαλίζει ένα υγιές, ασφαλές, υποστηρικτικό  και αποδοτικό περιβάλλον εργασίας.

Εάν θέλετε να εκτιμήσετε, να προλάβετε ή και να αντιμετωπίσετε τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στον οργανισμό σας, επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας.

Μοιραζόμαστε ό,τι αξίζει, εγγραφείτε στο Newsletter μας