Πρώτη εικόνα υπηρεσίας ESG

ESG

Στα προγράμματα του Be-yourself προτείνουμε σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές για ανάδειξη και προβολή της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης, προτείνουμε κριτήρια ESG, και αναπτύσσουμε τις ηγετικές δεξιότητες που θα εγγυηθούν τη βιωσιμότητα και επιτυχία της εταιρείας ή του οργανισμού. Εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προτείνουν στρατηγικές βιωσιμότητας και υποστηρίζουν την υλοποίησή τους. Οι εκπαιδεύσεις μας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, εργαστήρια, πάνελ ειδικών, επισκέψεις σε οικολογικούς οργανισμούς, case studies κλπ.

Δεύτερη εικόνα υπηρεσίας ESG

Η ολοκληρωμένη προσέγγισή μας διασφαλίζει ότι τα στελέχη σας θα έχουν όλα τα εφόδια να κατανοήσουν και να υιοθετήσουν τις αρχές τις βιωσιμότητας στον επαγγελματικό τους ρόλο. Με αυτό τον τρόπο ενθαρρύνεται η συνειδητά υπεύθυνη, περιβαλλοντικά και κοινωνικά, λήψη αποφάσεων στον οργανισμό.

Άλλες υπηρεσίες

Μοιραζόμαστε ό,τι αξίζει, εγγραφείτε στο Newsletter μας