Πρώτη εικόνα υπηρεσίας Πρόγραμμα Συνεισφορά

Πρόγραμμα Συνεισφορά

Η κοινωνική συνεισφορά, μέσω προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις επιχειρήσεις και μέσω του εθελοντισμού για τα άτομα, αποτελεί μια σταθερή αξία στην κοινωνική ζωή όλων μας και με πολλαπλά οφέλη τόσο για τις εταιρείες όσο και τους εργαζόμενους της.

Οι εταιρείες δημιουργούν μια καλή φήμη, προβάλλοντας τα επιχειρησιακά τους κίνητρα και τις αξίες τους, προσελκύοντας έτσι περισσότερους πελάτες, υποψήφιους συνεργάτες και μελλοντικούς υπαλλήλους. Παράλληλα, η κινητοποίηση των εργαζομένων και η αποδοτικότητα, αυξάνουν χάρη στα ηθικά κίνητρα και τη συνεισφορά στην ικανοποίηση κοινωνικών και αλληλέγγυων στόχων. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι αποκτούν σημαντικές εμπειρίες και συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της κοινωνίας των ενεργών πολιτών, νιώθοντας περηφάνεια για τις δράσεις της εταιρείας τους.

Το πρόγραμμα “ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ”, του Be Yourself, στοχεύει στην κινητοποίηση των επιχειρήσεων και τη διασύνδεσή τους με ΜΚΟ και τοπικές κοινότητες καθώς και στην ενεργοποίηση της εθελοντικής δράσης των εργαζομένων ώστε να βιώσουν τον εθελοντισμό σαν εμπειρία ζωής.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ που ψηφίστηκαν το 2015 από 193 χώρες.

Χάρη στην μακροχρόνια εμπειρία των συνεργατών μας, στο χώρο του εθελοντισμού και των ΜΚΟ, κάθε εθελοντική δράση των εργαζομένων σας μετατρέπεται σε ένα σημαντικό βίωμα και δεν περιορίζεται σε μια απλή διεκπεραίωση.

Δεύτερη εικόνα υπηρεσίας Πρόγραμμα Συνεισφορά

Στο Be Yourself αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων σχετικών με

  • προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αφορούν κοινωνικά και εργασιακά θέματα
  • προγράμματα εθελοντισμού των εργαζομένων μιας επιχείρησης που θέλει να προάγει την αξία της συνεισφοράς στους εργαζόμενούς της

Aνάλογα με τις ανάγκες της κάθε εταιρείας παρέχουμε:

  • Διασύνδεση με τοπικές κοινότητες για την ανάπτυξη έργων που θα ωφελήσουν τους κατοίκους
  • Διασύνδεση με ΜΚΟ για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων που προωθούν το έργο τους
  • Εθελοντικές δράσεις με τη συμμετοχή των εργαζομένων και την καθοδήγηση τους ώστε να κατανοήσουν και να βιώσουν τη σημαντικότητα της προσφοράς τους και να γίνουν πολλαπλασιαστές των κοινωνικών μηνυμάτων που προάγει ο κάθε φορέας

Το πρόγραμμα γίνεται σε μορφή βιωματικού εργαστηρίου (workshop) και μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες σας, να διαμορφωθεί σε περιεχόμενο και διάρκεια ανάλογα με το στόχο που έχετε κάθε φορά. Στόχος μας είναι να Υποστηρίξουμε με Υπευθυνότητα και Συνέπεια τις κοινωνικές δράσεις. Επικοινωνήστε για να σχεδιάσουμε μαζί τις δράσεις που ταιριάζουν περισσότερο στις ανάγκες σας.

Άλλες υπηρεσίες

Εικόνα υπηρεσίας ESG

Μοιραζόμαστε ό,τι αξίζει, εγγραφείτε στο Newsletter μας