Για επιχειρήσεις image

Στο Be Yourself προσφέρουμε μια ολιστική προσέγγιση μέσα από την εμπειρία μας στο χώρο της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρήσεις κυρίως υπό το πρίσμα της εργασιακής ψυχολογίας. Εστιάζουμε στην ενδυνάμωση, εμψύχωση και κινητοποίηση του προσωπικού σας  προκειμένου οι εργαζόμενοι:

  • Να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα το εργασιακό άγχος και τις  αλλαγές
  • Να αυξήσουν την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητά τους
  • Να αναπτύξουν την ψυχική τους ανθεκτικότητα στην αντιμετώπιση προσωπικών και επαγγελματικών κρίσεων

Στόχος μας είναι να δημιουργείται κάθε φορά ένα πρόγραμμα φτιαγμένο αποκλειστικά στις παρούσες ανάγκες της δικής σας επιχείρησης σύμφωνα με την ιστορία της μέχρι σήμερα, αλλά και το όραμα και τις αξίες για το αύριο.

Τα εξειδικευμένα προγράμματα μπορούν να γίνουν μέσα από ομαδικά βιωματικά εργαστήρια ή και ατομικές συναντήσεις στο χώρο της εταιρείας σας ή όπου αλλού εσείς επιλέξετε. Ο τρόπος και η συχνότητα διεξαγωγής μπορεί να είναι:

  • Ανά περίπτωση
  • Σε προγραμματισμένο χρόνο σε εβδομαδιαία/15μερη/μηνιαία βάση στους χώρους της εταιρείας σας
  • Ως μέρος των εταιρικών εκδηλώσεων που οργανώνετε για το προσωπικό σας

Αξιοποιώντας εργαλεία από τη θετική ψυχολογία, τη ψυχοθεραπεία Gestalt, τη Νευροψυχολογία, το coaching, τη φιλοσοφία αλλά και άλλες κατευθύνσεις εστιάζουμε στη βιωματική εμπειρία των ατόμων που τα κινητοποιεί πιο βαθιά για δράση και αλλαγή τόσο σε νοητικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Επιπλέον , για την υλοποίηση προγραμμάτων wellness συνεργαζόμαστε με διακεκριμένους γιατρούς εργασίας, διαιτολόγους, ρεφλεξολόγους, γυμναστές κ.α.

Πυλώνες των υπηρεσιών μας
Εκτίμηση Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων

Εκτίμηση Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων

Μέσα από συγκεκριμένη μεθοδολογία και ενδεδειγμένα ερωτηματολόγια γίνεται εκτίμηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων (εργασιακό άγχος, επαγγελματική εξουθένωση, βία, εκφοβισμός, ψυχοπαθολογία)

Ευεξία Εργαζομένων

Ευεξία Εργαζομένων

Δράσεις για την ευεξία των εργαζομένων με εστίαση στη διαχείριση άγχους και την εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής σε συνεργασία με το γιατρό εργασίας ή και άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Διαχείριση Κρίσεων

Διαχείριση Κρίσεων

Συμβολή στο σχεδιασμό δράσεων πρόληψης για την διαχείριση κρίσεων αλλά και παρέμβαση κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση υποστηρίζοντας τους εμπλεκόμενους

Διαχείριση Αλλαγών

Διαχείριση Αλλαγών

Καθοδήγηση στο σχεδιασμό των οργανωσιακών αλλαγών σχετικά με την εφαρμογή και επικοινωνία στους εργαζόμενους. Εκπαίδευση των εργαζομένων στη διαχείριση των αλλαγών και την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας.

Μας εμπιστεύονται
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Get in Touch ?

Have Any Question On Minds ?

On the other hand we denounce with righteou indigntion and dislike men who are so beguiled and drem the charms of pleasure of the moment so blinded by desire

Είμαι