BE2BUSINESS

Consulting * Coaching * Training * Mentoring σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, ΜΚΟ για θέματα Διαχείρισης, Ανάπτυξης, Παρακίνησης & Ενδυνάμωσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

BE2BUSINESS
Αναζητάτε
 • Να παρακινήσετε και να ενδυναμώσετε τα στελέχη σας;
 • Να βελτιώσετε τις επαγγελματικές δεξιότητες του προσωπικού σας;
 • Να εφαρμόσετε σύγχρονες προσεγγίσεις για να αναπτύξετε το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησής σας;
 • Να κάνετε μια συνολική αξιολόγηση των διαδικασιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησής σας;
 • Να βοηθήσετε τους εργαζόμενούς σας να διαχειριστούν καλύτερα το άγχος τους;
 • Να παρέχετε εξειδικευμένα προγράμματα ευεξίας στο προσωπικό σας;
 • Να στηρίξετε τους εργαζόμενους σας σε δύσκολες προσωπικές στιγμές (πένθος, ασθένεια, απώλεια) παρέχοντάς τους εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη;
Προσφέρουμε
Εξειδικευμένα Προγράμματα για την προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας των εργαζομένων σας
 • ΑΡΜΟΝΙΑ για τη διαχείριση του άγχους και την ευεξία
 • ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ για τη διαχείριση των αλλαγών και των επαγγελματικών και προσωπικών κρίσεων
 • ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ για την προαγωγή της ιδέας του εθελοντισμού και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
Συμβουλευτική στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων (επιλογή, αξιολόγηση, ανάπτυξη προσωπικού) μέσα από συστήματα αποδοχών και παροχών, κινήτρων, αξιολόγησης απόδοσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους HR Audit και υλοποιώντας έρευνες προσωπικού ανά περίπτωση.

Συμβουλευτική εκτίμησης ψυχοκοινωνικών κινδύνων και δημιουργία προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων ψυχοπαθολογίας σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της εταιρείας σας.

Executive Coaching σε στελέχη σας προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα αλλαγές και να αναπτυχθούν μέσα στην εταιρεία σας Εκπαιδευτικά Σεμινάρια που βελτιώνουν τις δεξιότητες των στελεχών σας σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες.

Βιωματικά Εργαστήρια που εξελίσουν προσωπικά και επαγγελματικά τους εργαζόμενους μέσα από σύγχρονες τεχνικές της Θετικής Ψυχολογίας και της Ψυχοθεραπείας Gestalt.
Η προσέγγισή μας
Στο Be Yourself προσφέρουμε μια ολιστική προσέγγιση μέσα από την εμπειρία μας στο χώρο της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρήσεις κυρίως υπό το πρίσμα της εργασιακής ψυχολογίας. Εστιάζουμε στην ενδυνάμωση, εμψύχωση και κινητοποίηση του προσωπικού σας προκειμένου οι εργαζόμενοι:
 • να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα το εργασιακό άγχος και τις αλλαγές
 • να αυξήσουν την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητά τους
 • να αναπτύξουν την ψυχική τους ανθεκτικότητα στην αντιμετώπιση προσωπικών και επαγγελματικών κρίσεων
Στόχος μας είναι να δημιουργείται κάθε φορά ένα πρόγραμμα φτιαγμένο αποκλειστικά στις παρούσες ανάγκες της δικής σας επιχείρησης σύμφωνα με την ιστορία της μέχρι σήμερα, αλλά και το όραμα και τις αξίες για το αύριο.

Τα εξειδικευμένα προγράμματα μπορούν να γίνουν μέσα από ομαδικά βιωματικά εργαστήρια ή και ατομικές συναντήσεις στο χώρο της εταιρείας σας ή όπου αλλού εσείς επιλέξετε. Ο τρόπος και η συχνότητα διεξαγωγής μπορεί να είναι:
 • ανά περίπτωση
 • σε προγραμματισμένο χρόνο σε εβδομαδιαία/15μερη/μηνιαία βάση στους χώρους της εταιρείας σας
 • ως μέρος των εταιρικών εκδηλώσεων που οργανώνετε για το προσωπικό σας.
Αξιοποιώντας εργαλεία από τη θετική ψυχολογία, τη ψυχοθεραπεία Gestalt, τη Νευροψυχολογία, το coaching, τη φιλοσοφία αλλά και άλλες κατευθύνσεις εστιάζουμε στη βιωματική εμπειρία των ατόμων που τα κινητοποιεί πιο βαθιά για δράση και αλλαγή τόσο σε νοητικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Επιπλέον , για την υλοποίηση προγραμμάτων wellness συνεργαζόμαστε με διακεκριμένους γιατρούς εργασίας, διαιτολόγους, ρεφλεξολόγους, γυμναστές κ.α.
Η εμπειρία μας
Ελισάβετ Γεωργίου, Εργασιακή Ψυχολόγος MSc – CareerCoach – Ψυχοθεραπεύτρια Ιδρύτρια του BeYourSelf

Το εύρος της επαγγελματικής μου εμπειρίας ως εργασιακή ψυχολόγος - σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού αλλά και ψυχοθεραπεύτρια,
η ακαδημαϊκή και επαγγελματική μου εκπαίδευση στην οργανωτική και οικονομική ψυχολογία στην ψυχοθεραπεία Gestalt,
καθώς και τα προσωπικά μου ενδιαφέροντα (εθελοντισμός, ταξίδια - λαογραφία, ανατολική & δυτική φιλοσοφία και εναλλακτικές θεραπείες)

συμβάλουν στο να :
 • κατανοώ βαθύτερα τόσο τις ανάγκες των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων
 • αντιμετωπίζω κάθε το άτομο ολιστικά ως σώμα – συναίσθημα – σκέψη – πνεύμα αλλά και σε συνδυασμό με το εργασιακό, οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον
 • γνωρίζω πολλά μοντέλα οργανωτικών δομών μικρών, μεσαίων και μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων
 • συμμετέχω ενεργά στις διαδικασίες αλλαγής ατόμων και οργανισμών
 • διαχειρίζομαι προσωπικές και επαγγελματικές κρίσεις των εργαζομένων
 • δημιουργώ εξατομικευμένα προγράμματα διαφορετικά και πρωτότυπα κάθε φορά
 • χρησιμοποιώ μεθοδολογίες και εργαλεία από διάφορες κατευθύνσεις από τους χώρους της ψυχολογίας (θετική ψυχολογία, ψυχοθεραπεία Gestaltκ.α), του coaching, του NL Pαλλά και των εναλλακτικών θεραπειών (διαλογισμός, μέθοδος silva, ρεφλεξολογία, reiki)
Για την πιο στοχευμένη υλοποίηση των προγραμμάτων, ανά περίπτωση, συνεργάζομαι με διακεκριμένους και πιστοποιημένους
 • Γιατρούς εργασίας
 • Διατροφολόγους
 • Γυμναστές
 • Ρεφλεξολόγους
 • Εναλλακτικούς Θεραπευτές